Το περιοδικό ΞΕΝΟΦΩΝ, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ένα «εργαστήρι» έρευνας, μελέτης, προβληματισμού και ανάδειξης της οικονομικής σκέψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Το 4ο τεύχος του οικονομικού περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα του περιοδικού.

Το 3ο τεύχος του οικονομικού περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2018. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα του περιοδικού.Το 2ο τεύχος του οικονομικού περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2017. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα του περιοδικού.Το 1ο τεύχος του οικονομικού περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα του περιοδικού.

Go to top