ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ο.Ε.Ι.Δ.Ε.) – «Ο Ξενοφών»

“Η αναγκαιότητα της ενίσχυσης του οικονομικού εγγραμματισμού στην Ελλάδα”

Σκοπό του Συλλόγου Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ο Ξενοφών», αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η εν συνεπεία βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των φοιτητών που θα εισέλθουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, του μελλοντικού εργατικού δυναμικού της χώρας μας, των νέων επιχειρηματιών που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, των νέων στελεχών που θα ασκήσουν Διοίκηση στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Οι ανωτέρω ποιοτικές αλλαγές θα πραγματοποιηθούν από την διάχυση στην Ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οικονομία και κοινωνία των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τον οικονομικό εγγραμματισμό, ήτοι των εννοιών της ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων πόρων, της μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, της δικαιότερης κατανομής του πλούτου κ.α.

Σημειώνεται πως η Ε.Ε. θεωρεί τον οικονομικό εγγραμματισμό, την καινοτομία, και την δημιουργικότητα ως παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και αυτό τονίζεται σε τρεις από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση καινοτομίας», «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί επίσης μακροπρόθεσμο στόχο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020». Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις επιστήμες της Οικονομίας και της Διοίκησης είναι δυνατό να συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω Ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων.

Η πρωτοβουλία των οικονομολόγων εκπαιδευτικών στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στη προσπάθειά μας λοιπόν, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά και ως χώρα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, συστήνεται ο Σύλλογος Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Ε.Ι.Δ.Ε.) – «ο Ξενοφών», με τους κάτωθι σκοπούς:

Α. Την ενίσχυση του οικονομικού εγγραματισμού στην χώρα μας.

Β. Την συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς επιστημονικούς φορείς που προάγουν την εκπαίδευση στην Οικονομία και την Διοίκηση.

Γ. Την διάχυση μεταξύ των μελών μας αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, καλών πρακτικών που αφορούν την διδακτική των οικονομικών μαθημάτων καθώς και την διαρκή εκπαίδευση σε αυτήν.

Την ιδρυτική διακήρυξη του Συλλόγου Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Ε.Ι.Δ.Ε) – «ο Ξενοφών», υπογράφουν οι κάτωθι οικονομολόγοι:

Αθήνα, 9-11-2015

 • Τζήρος Γιώργος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.
 • Νότης Αριστείδης – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου.
 • Κρόκος Αλέξανδρος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη.
 • Στριφτάρας Ανδρέας – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στα Εκπαιδευτήρια Δούκα και Ελληνική Παιδεία.
 • Νότης Ευάγγελος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στη Σχολή Μωραϊτη.
 • Μηνάς Ηλίας – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο PIERCE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.
 • Παπαχρήστου Γεώργιος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο PIERCE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.
 • Πανάγου Αλεξάνδρα – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη.
 • Αναγνώστου Δημήτριος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στην Ελληνογαλλική Σχολή. Eugene Delacroix. 
 • Καμαρινός Γεώργιος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους.
 • Καραμήτσας Αθανάσιος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο Κολλέγιο Ψυχικού.
 • Πρωτόπαπας Αρσένης – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο Κολλέγιο Αθηνών.
 • Τζώρτζη Μαρία – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στα Εκπαιδευτήρια Καντά.
 • Ιωάννου Αναστάσιος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο Κολλέγιο Αθηνών. 
 • Μαρκοπούλου Ελένη – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο Κολλέγιο Ψυχικού.
 • Ασλανίδης Δημήτριος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών.
 • Θεοχάρης Ιωάννης – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση.
 • Λιακρή Πηγή – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση.
 • Αθανασίου Γεώργιος - οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στη Σύγχρονη Παιδεία.
 • Παπανικολάου Γεώργιος – οικονομολόγος / εκπαιδευτικός ΠΕ 09 στον Κωστέα - Γείτονα. 
Go to top